Past Office Bearers

Founder : Sri. Ramanunni Mannadiar (Hon. Majistrate)

President : 1936 - 1951

Hon. Secretaries (1936 – 1951) :

R.Venkatrama Gowder

Ponnu Samy Chettiar

Past PresidentsPast Secretaries
Sri.K.A.Kadarshaa M.A (1951)Thirumalai Gowder
Sri.P.H.Rama JyesMuthu Moothan
Sri.M.C.MenonR.S.P.Swaminathan .B.A ( 1951 - 1989)
Sri.S.Krishnan Kutty MoothanV.S.Abdul Kareem (KAV)
Sri.Vasudeva MannadiarP.Krishna Swamy MA
Sri.Achuth Bhaskar (1973 - 1998)V.M.Kadarshaa BA
Sr.K.V.Prema Chandran (1998 - 2004)U.P.Ramakrishnan (1973 - 1989)
Sri.A.Balakrishnan (2004 - Present )